Tým advokátní kanceláře

Naše úspěchy, obchodní zkušenosti, vzdělání a zájem o vytváření firemní kultury jsou klíčem k zajištění dosažení vysoké kvality služeb a specializace advokátní kanceláře EVB advokátní kancelář s.r.o. Proto na individuálním řešení pracujeme v kreativních týmech, což dovoluje využít talent každého z nás.

Advokáti – společníci

Mgr. Jakub Vyroubal

advokát a společník kanceláře

Jakub Vyroubal absolvoval v roce 1994 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia práva strávil také několik let na univerzitách ve Francii, a to univerzitě v Rouenu (1991-1992) a univerzitě v Toulouse (1995-1996). V advokacii působí od roku 1994. V oblasti praxe se zaměřuje na korporátní právo, akvizice a přeměny společností, energetiku, finance, závazkové právo a právo procesní – sporné.

Jazyky: Jakub Vyroubal mluví francouzsky, anglicky a rusky.

Mgr. Martin Brudný

advokát a společník kanceláře

Martin Brudný absolvoval v roce 1999 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Již na univerzitě se zabýval úpravou katastru nemovitostí a obecně problematikou realit. V advokacii působí od roku 1999. V  praxi se zaměřuje převážně na obchodní právo, vymáhání pohledávek, občanské právo, právní vztahy k nemovitostem a obecně flexibilní služby významným privátním klientům, včetně práva procesního – sporného a práva trestního.

Jazyky: Martin Brudný mluví anglicky a polsky.

Advokáti

JUDr. Radek Hudeček

spolupracující advokát

Radek Hudeček absolvoval v roce 1985 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Mezi lety 1985 a 1990 působil jako prokurátor na úseku hospodářské kriminality. Získané zkušenosti využívá i ve své současné advokátní praxi, ve které se specializuje dále na obchodní právo, úpadkové právo a poskytování služeb významným privátním klientům. Záběr jeho praxe sahá také do oblasti práva nemovitostí. Radek Hudeček je společníkem významné dražební a realitní společnosti, Ostravská aukční síň s.r.o., která v roce 2013 oslavila dvacet let od založení. V jeho praxi se tedy spojují rozsáhlé teoretické i praktické znalosti a zkušenosti v segmentu veřejných dražeb a nakládání s nemovitostmi obecně.

Jazyky: Radek Hudeček mluví anglicky a rusky.

Mgr. Bc. Přemysl Hradečný

spolupracující advokát

Přemysl Hradečný absolvoval v roce 2002 Přírodovědecko-filozofickou fakultu Slezské univerzity v Opavě a v roce 2006 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2006. V  praxi se zaměřuje na obchodní právo, vymáhání pohledávek, právo pracovní, právo rodinné, právo autorské, právo insolvenční a právo procesní – sporné. Zároveň je vedoucím advokátem pobočky EVB v Praze.

Jazyky: Přemysl Hradečný mluví anglicky a německy.

Mgr. Lukáš Niedoba

spolupracující advokát

Lukáš Niedoba absolvoval v roce 2002 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a mezi léty 2001-2002 působil také na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2003. V oblasti praxe se zaměřuje na korporátní právo a komplexní korporátní služby významným obchodním společnostem, dále se zaměřuje na právo pracovní, právo rodinné, právo autorské, energetiku, civilní právo, právo procesní – sporné a právo trestní.

Jazyky: Lukáš Niedoba mluví, francouzsky, německy a polsky.

Mgr. Lucie Stachová

spolupracující advokátka

Lucie Stachová absolvovala v roce 2005 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V advokacii působí od roku 2005. Specializuje se zejména na obchodní právo se zaměřením na obchodní závazkové vztahy a právo obchodních společností a družstev, fúze a akvizice, občanské právo včetně práva rodinného, vymáhání pohledávek a právo veřejných zakázek jak z pohledu veřejných zadavatelů, tak uchazečů.

Jazyky: Lucie Stachová mluví anglicky a německy.

JUDr. Matěj Brož

spolupracující advokát

Matěj Brož absolvoval v roce 2011 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V advokacii působí od roku 2011. V oblasti praxe se zaměřuje na korporátní právo a komplexní korporátní služby významným obchodním společnostem, dále se zaměřuje na právo pracovní, závazkové vztahy, insolvenční právo, právo procesní – sporné a právo trestní.

Jazyky: Matěj Brož mluví anglicky.

Mgr. Bc. Jaroslav Lux 

spolupracující advokát

Jaroslav Lux absolvoval v roce 2009 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dále studoval na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze a VŠB-TU v Ostravě, kde se na ekonomických školách věnoval vztahu právní a podnikatelské sféry. V advokacii působí od roku 2009. V oblasti praxe se zaměřuje na obchodní právo, vymáhání pohledávek, občanské právo, právní vztahy k nemovitostem, závazkové vztahy, neziskový sektor včetně úpravy dobročinných organizací, insolvenční právo, právo procesní – sporné a trestní.

Jazyky: Jaroslav Lux mluví anglicky a německy.

Mgr. Václav Bena 

spolupracující advokát

Václav Bena absolvoval v roce 2018 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V advokacii působí od roku 2018. V oblasti praxe se zaměřuje na právní vztahy k nemovitostem, občanské právo včetně práva rodinného a pracovního, závazkové vztahy, insolvenční právo, korporátní právo, jakož i vymáhání pohledávek a právo trestní.

Jazyky: Václav Bena mluví anglicky a německy.

Asistentky

Martina Svobodová

asistentka

Gabriela Šmíčková

asistentka

Lenka Vašíčková

asistentka