Specializace advokátní kanceláře
EVB advokátní kancelář s.r.o.

Advokátní kancelář EVB advokátní kancelář s.r.o. je postavena na zkušeném právním týmu podpořeného specifickými znalostmi odborníků z různých prostředí. S ohledem na stále rostoucí potřeby našich klientů se oblast naší praxe rozrostla do všech právních odvětví, které zahrnují zejména tyto oblasti:

 • právo obchodních korporací

  zakládání korporací · obstarání potřebných oprávnění · zastupovaní před živnostenským úřadem a obchodním rejstříkem · právní aspekty správy obchodních společností a družstva a odpovědnosti členů orgánů společnosti · běžná agenda obchodních korporací
 • smluvní právo

  poradenství ohledně standardní smluvní dokumentace a významných komerčních smluv s obchodními partnery
 • vymáhání pohledávek

  počínaje výzvami k zaplacení · přes vymáhaní v soudním řízení · až po výkon rozhodnutí 
 • pracovní právo včetně kolektivního vyjednávaní

 • insolvence

  podávání insolvenčních návrhů· zastupování věřitelů v insolvenčním řízení · právní poradenství pro insolvenční správce
 • nemovitosti

  právní aspekty developerské činnosti včetně smluv o výstavbě · koupě a prodej nemovitostí · poradenství v oblasti nájmů a věcných práv k nemovitostem · financování a pojištění nemovitostí
 • energetické právo

 • fúze a akvizice

  due diligence · příprava a posuzovaní smluv · joint-ventures a akcionářské dohody · restrukturalizace podnikatelských seskupení
 • cenné papíry

  regulační aspekty cenných papírů a obchodů na veřejných trzích · právní poradenství při emisích cenných papírů
 • bankovnictví

  poradenství ve věcech úvěrové dokumentace · zajištění úvěrů
 • investiční a podílové fondy

 • veřejné zakázky

  poradenství pro zadavatele a dodavatele veřejných zakázek · komplexní zajišťování zadávacích řízení · zastupování v řízení o námitkách
 • trestní právo

  ve všech oblastech
 • rodinné právo

 • zastupovaní ve správním řízení

 • realitní právo

  doložky exkluzivity · rezervační smlouvy · konkurenční doložky · zastupování v realitních sporech · průkaz energetické náročnosti budovy a další aktuální problematika · včetně zastupování klientů v realitních transakcích