EVB advokátní kancelář s.r.o.

EVB advokátní kancelář s.r.o. byla již v roce 2004 založena na přesvědčení, že každý klient zasluhuje individuální přístup a komplexní pružnou pomoc v každodenních osobních a obchodních situacích. Tato naše vize nás ale dovedla dál. Rozrůstající se tým těží ze znalostí, které využíváme také při řešení situací mimořádných, zejména v oblasti insolvenčního a trestního práva, případně v oblasti náhrady škod.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc a služby širokému spektru klientů, které zahrnuje tuzemské i zahraniční osoby, a to jak menší začínající společnosti a soukromé subjekty, tak velké nadnárodní společnosti, nevýdělečné organizace, nadace, obce nebo městské části. Základem každé naší spolupráce je důvěra a diskrétnost.

Přidanou hodnotou advokátní kanceláře EVB advokátní kancelář s.r.o. je praktická procesní zkušenost s vedením soudních řízení jak soukromoprávních, tak trestních, o čemž svědčí vysoké procento úspěšnosti ve vedených sporech. Přes naše procesní úspěchy však víme, že klient ocení naši pomoc také při mimosoudních vyrovnáních, které patří nenahraditelně k „soft skills“ naší kanceláře. Spolupracujeme s notáři, znalci, exekutory, daňovými a účetními poradci. Předmětem našich služeb je rovněž procesní zajišťování veřejných zakázek a to jak na straně zadavatelů, tak uchazečů.

Zjistěte více o našich službách a navštivte nás v Praze nebo Ostravě. Komunikujeme v českém, anglickém, německém a francouzském jazyce.